ANKER OG HENNINGMINI FREDSMARCHMURERNES JUBILARFESTPOLSK BILLSENIOR I NAVERHULEN