ARBEJDERMUSEET_JANFAGLIG BLOKADE_JANMAI_MIKKEL_JANOK 18 INDENFOR DET OFFENTLIGE DEMO FEBRSANNE 50 ÅR JANTENERIFE FEBR 1TENERIFE FEBR 2TENERIFE FEBR 3TENERIFE FEBR. 4BENNY HOLST OG TRIOEN FEBRNATIONAL MUSEET MARTOK DEMO KL MARTSVIBORG TUR MARTSEN DAG I EGEBJERG MARTSBROLÆGGER PLADSBESØG MARTSMURERARB PLADSBESØG TIL BLADET MARTSFLIPPERFEST BJMF MARTSGYMNASTIK MILLE OG LILLY MARTSFANEBORG FORLISSEN MARTSDEMO FREDERIKSBERG RÅDHUS 04 APIRLGENERALFORSAMLING BJMF APRILDEMO UDLIGNING KBH  MARTSALDERSHVILE APRILEIKES AFSKEDS MIDDAG APRILFORLISSEN 16 APRILOK DEMO 20 APRILJOBCENTER CIRKUS APRILEMMA KONFIRMATION  APRILFØRSTE MAJ HOS BJMFARTIG VERNER MAJMISS_U MAJ HAVNECAFEENHANS WEST 95 ÅR GARTNERARTIG SV FESTIVAL MAJGUDHJEM MAJCHRISTIANS Ø MAJBJØRNS BEGRAVELSE MAJBAGHUSET MED STEEN JUNIFAGENES FEST JUNIBERLIN JUNI MED SAXOGÅRDENFERIE I SÆBY JULISAXOGÅRDEN PÅ BESØG JULISVERIGE BLEKINGE AUGUSTKATRINE 40ÅR_AUGPLADSBESØG J&B AUGPLADSBESØG PR GARTNERE AUGBILLEDER TIL SNEDKER TØMRERNEHINDSGAVL 2108HINDSGAVL 2208THOMAS STOPPER I BJMF AUGANNETTE 60 ÅR SEPTNYUDDANNET BROLÆGGERE SEPTPURPLE ECLIPSE BAND I ØVE LOKAL SEPTPURPLE ECLIPSE I BAGHUSET SEPTJENS KIERGAARD STOPPER I BJMF SEPTNYE MURERLÆRLINGE SEPTI SØNDERJYLLAND MED CIRKUSHOLDETPERNILLE I STUDIETSANNE OG HANS PETER ODSHERREDMILEYS FØDSELSDAG 20 SEPTBILLEDER INTERIMISTISKE STUDIE OKTRØRVIG KURSUS OKTHARRESKOVEN EFTERÅRMILLES FØDSELSDAGLILLY PÅ FOTOTUREGEBJERG I TÅGEGILLELEJEPÅ BONDEGÅRDEN OKTLO SKOLEN OKTSANAA I STUDIETDEMO HOVEDBANEGÅRDENBLOKADE GLADSAXE 2211LILLYS FØDSELSDAG NOVPENSIONISTERNE ARBEJDERMUSEET NOVLINES BRYLLUP KLARLENE NIELSEN BØRNEBØRN DECFAGLIG FAKKEL DEMO 4. DECJULEGAVER TIL PENSIONISTERNEJULEFEST I BJMF