BROLÆGGER UD BY SEPTISOLERINGARBEJDEREMURER JUBILARER SEPTNYUDDANNET MURERSVENDENYUDDANNET STRUKTØRERPERSONALE SEPTRØDE MOR I FAGFTV BYEN TAGPAPTØMRER NYBODER