A-KASSENDEMOSTRATION FOR GAZA 1911MÅL OPNÅETRESTEN TIL BLADET